Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, sprzedawca zobowiązany jest do używania ich jedynie w celu realizacji zamówienia i nie może udostępniać ich innym podmiotom.
Klient sklepu "Espadon" rejestrując się, zgadza się jednocześnie na obowiązujące warunki i prawo do wykorzystania swoich danych osobowych do celów ewidencyjnych, marketingowych i promocyjnych.